εμπόριο

Το πρώτο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-Ινδίας επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της στρατηγικής δέσμευσης για το εμπόριο και την τεχνολογία...
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και 26 χώρες εταίροι εγκαινίασαν στις 19 Ιανουαρίου τον «Συνασπισμό Υπουργών Εμπορίου για το Κλίμα», το πρώτο...

Topics