Ευρωπαική Επιτροπή

Στις 16 Νοεμβρίου η Επιτροπή και η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (κοινή επιχείρηση EuroHPC) δεσμεύτηκαν να ανοίξουν και να διευρύνουν την πρόσβαση στους...
Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 15 Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με...
Η Επιτροπή παρουσίασε στις 15 Νοεμβρίου μια σειρά νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των ταλέντων και των δεξιοτήτων ώστε να καταστεί...
Η ευρωπαϊκή οικονομία έχασε τη δυναμική της φέτος σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους ζωής, ασθενούς εξωτερικής ζήτησης και αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής. Μολονότι η οικονομική...
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου παρουσίασε ένα βιομηχανικό σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μηδενικών καθαρών εκπομπών και...
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Νοεμβρίου χρηματοδότηση ύψους άνω των 380 εκατ. ευρώ για 168 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για...
Η Ρωσία απέδειξε ότι είναι αναξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη με τις αδικαιολόγητες και απαράδεκτες ενέργειές της, όπως η διακοπή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και...
Στις 14 Απριλίου, στη διάσκεψη Our Ocean (OOC) στο Παλάου, η ΕΕ ανανέωσε τις δεσμεύσεις της για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η ΕΕ υπέβαλε τις...
Μάθετε ποιο είναι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και τι πρόσθετα μέτρα ζητά το ΕΚ για τη μείωση των αποβλήτων και την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων....
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας με κοινές αγορές αερίου και υποχρεώσεις ελάχιστου επιπέδου αποθήκευσης αερίου...

Topics