Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση της οδηγίας ήταν η συμμετοχή...
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή...
Ο καγκελάριος Olaf Scholz συζήτησε με τους ευρωβουλευτές στο πλαίσιο των ομιλιών «Αυτή είναι η Ευρώπη», ζητώντας μια ενωμένη ΕΕ ικανή να αλλάξει για να διασφαλίσει τη θέση της στον κόσμο....
Εγκρίθηκε η θέση του ΕΚ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα, ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα...
Για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, οι εταιρείες θα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένα ή υποβαθμισμένα...
Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (με την ένταξη των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών) και του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, και νέο Κοινωνικό Ταμείο για το...
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να συμπεριληφθούν μέτρα του «REPowerEU» στα σχέδια ανάκαμψης για την επιτάχυνση της ανεξαρτητοποίησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και της πράσινης μετάβασης...
Ενόψει της COP27 το Κοινοβούλιο καλεί όλες τις χώρες να αυξήσουν τους κλιματικούς στόχους τους για το 2030, ώστε να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας με βάση τη συμφωνία του Παρισιού...
Μάθετε για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι έμμονοι ρύποι και πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεών τους στην υγεία και στο περιβάλλον...
Στις 15 Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων μετά από ένα καλοκαίρι καταστροφικών ξηρασιών, δασικών πυρκαγιών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη....

Topics