Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στις 13 Ιουλίου πάνω από 3,6 δισ. ευρώ σε 41 έργα καθαρής τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν χρηματοδότηση ύψους 18 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Global Gateway, της επενδυτικής στρατηγικής της Ευρώπης για τις...
Το 67% θεωρεί ότι οι κλιματικές πολιτικές θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του. Το 63% δηλώνει ότι η πράσινη μετάβαση θα αποτελέσει πηγή οικονομικής ανάπτυξης....
Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του Ταμείου Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 118 εκατ. ευρώ σε 32 καινοτόμα έργα μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε 14...

Topics