Μαρίνα Μπουτάρη

H ανάγκη για επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον επιτακτική για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει όλους τους κλάδους, αλλά κυρίως...

Topics