Μαργαρίτης Σχοινάς

H Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου πρόταση για μια νέα πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από προϊόντα με ανεπαρκή...
Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος της πρότασης είναι να στηρίξει τα κράτη...

Topics