ΟΗΕ

Η αειφόρος χρηματοδότηση αναφέρεται στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) εκτιμήσεων κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οδηγώντας σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και έργα...
Η κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών ψυχαγωγίας Netflix ανακοίνωσε την έναρξη του νέου σχεδίου Net Zero + Nature, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για επίτευξη καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου...

Topics