Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα ΟΗΕ

Η κυβέρνηση της Σουηδίας θα διοργανώσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP). Το 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια...

Topics