Συμφωνία των Παρισίων

Η αειφόρος χρηματοδότηση αναφέρεται στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) εκτιμήσεων κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οδηγώντας σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και έργα...
Η Τράπεζα Πειραιώς συνεπής στη δέσμευσή της για την εναρμόνιση της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους στόχους της κοινωνίας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Παγκόσμιους Στόχους...
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στη Σύνοδο Ηγετών για το Κλίμα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά υπό την προεδρία του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ για το Κλίμα και πρώην Αντιπροέδρου, Τζον Κέρι....

Topics