Τιερί Μπρετόν

Το πρώτο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-Ινδίας επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της στρατηγικής δέσμευσης για το εμπόριο και την τεχνολογία...
H Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου πρόταση για μια νέα πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα με σκοπό την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από προϊόντα με ανεπαρκή...
Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους έως 5,4 δισ. ευρώ από 15 κράτη μέλη για ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή αλυσίδα της τεχνολογίας υδρογόνου...
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στις 16 Μάϊου εκ νέου τη στενή τους συνεργασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων εμπορικών και τεχνολογικών προκλήσεων σύμφωνα...
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού περιβάλλοντος...
Η ΕΕ εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας και ενισχύει τη δράση για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας με στόχο μια πιο ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη...
Στις 26 Ιανουαρίου, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ. Το...

Topics