17 Στόχοι Βιώσιμοι Ανάπτυξης

Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών: Γράμμα από το Κουκούλι, Ζαγορίου, “Δράση “Γκλίτσα” και τηλεργασία...

Topics