κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία και η ορθολογική διαχείριση του νερού, βασικοί πυλώνες συζήτησης του ανοιχτού διαλόγου που διοργάνωσαν οι Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas με τους κοινωνικούς τους εταίρους Intro Text...
Ο Ιούλιος 2021 ήταν ο πιο καυτός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανέφερε μια αμερικανική ομοσπονδιακή επιστημονική και ρυθμιστική υπηρεσία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η...
Η αειφόρος χρηματοδότηση αναφέρεται στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) εκτιμήσεων κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οδηγώντας σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και έργα...
Μέτρα αποζημίωσης και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές και μέτρα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού πλούτου της χώρας...

Topics