Ευρωπαϊκή Ένωση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στις 13 Ιουλίου πάνω από 3,6 δισ. ευρώ σε 41 έργα καθαρής τεχνολογίας μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο...
Η έκδοση του 2023 του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας και η εξαμηνιαία έκδοση του περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία που δημοσιεύτηκε...
Στελέχη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προωθήσουν...
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Παρά την εγγενή...
Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε το έγγραφο «Sustainable development in the European Union — monitoring report on progress towards the SDGs...
Κατευθύνσεις πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία, η ανταγωνιστικότητα, η δικαιοσύνη και η ανθεκτικότητα της ΕΕ...
Εγκρίθηκε η θέση του ΕΚ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα, ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα...
Στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Απριλίου -παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα– η πρώτη τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση στο πλαίσιο...
Κυβερνοασφάλεια: ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ για αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία, αλληλεγγύη και ανθεκτικότητα...

Topics